Cài ứng dụng

Ma2FA.com - Lấy mã 2fa nhanh & tiện lợi


Được thiết kế để sử dụng nhanh chóng và tiện lợi hơn để lấy mã 2fa live cho người không chuyên và quản lý nick bằng excel/google sheet/book mark (định dạng link lưu trữ lấy mã nhanh https://ma2fa.com/?key=mã2fa_secrectkey)
Tự động copy/lẫy mã qua 1 click/lấy mã qua link/lưu mã lên bookmark...


Liên hệ bộ phận kỹ thuật nếu cần hướng dẫn tự lấy mã nhanh (chèn url lấy nhanh trong excel quản lý nick)


TÙY CHỌN

Tự động tạo OTP sau khi nhập
Tự động sao chép sau khi nhấn tạo


Các đối tác liên kết của HiFB